Stichting skateland is vanaf 1997 actief. Skateland Rotterdam is in 1999 geopend aan de Piekstraat 45 in de wijk Feijenoord op Rotterdam-Zuid. Het pand was in het verleden de koffiefabriek van Nestlé. Skateland Rotterdam is met ruim 2600 m2 oppervlakte en zo’n 23.000 bezoeken per jaar een van de grootste indoor urban-rollersportcomplexen van Nederland...

Visie Skateland


“Skateland wil de grootste en leukste urban sport community van het land zijn, een plek waar iedereen zich welkom en veilig voelt en die van waardevolle sociaal maatschappelijke betekenis is voor onze stad”


Missie Skateland


“Skateland faciliteert en bevordert urban (roller)sports op alle niveaus door het beschikbaar stellen van kwalitatieve voorzieningen en het bieden van een veilige plek waar iedereen zich op sportief en sociaal vlak kan ontwikkelen. ”