Stichting Skateland Rotterdam

Community georganiseerd voor en door rollersl

Brengt duizenden mensen in beweging

Alle rollers verbonden door de Skateland community

'Roller scene' met eigen waarden/ normen & identiteit

Leefstijl/ cultuur staat centraal in de community

Rollers en ouders doen vrijwilligerswerk

Vallen & opstaan (omgaan met tegenslag/ succes)

Sociale ontmoetingsplaats

Maatschappelijke waarde sport

Sport draagt bij aan de ontwikkeling van het zelfvertrouwen van mensen. Meedoen aan sport vraagt om sociaal gedrag en om “fair play”. Sporten levert ook een bijdrage aan het welzijn: je vóelt je lekkerder en het is goed voor je lijf en je leden, om het maar eens met een oude volkswijsheid te zeggen. Sport verbetert het prestatievermogen op meer dan alleen fysiek terrein. Je leert om te gaan met stress, met winst en verlies. Sporten wakkert het doorzettingsvermogen aan. Het biedt mensen structuur in het dagelijks leven en brengt mensen in contact met elkaar en stimuleert hen om verantwoordelijkheid te gaan dragen, in het vrijwilligerswerk of op andere wijze. Sport vergroot daarmee de leefbaarheid van steden, wijken en dorpen. Aan het georganiseerd sporten, met de sportvereniging voorop wordt altijd een grote maatschappelijke waarde toegekend. Dit is ook terug te zien in de ondersteuningsmogelijkheden en de financiële middelen die beschikbaar worden gesteld door de overheid.

Sportvereniging

Georganiseerd voor en door leden

Brengt leden in beweging

Het lidmaatschap verbind leden aan vereniging

Vereniging eigen waarden/ normen & identiteitl

Leden voelen zich onderdeel van verenging door cultuur

Leden van de vereniging doen vrijwilligerswerk

Leren samenwerken en omgaan met winst & verlies

Sociale ontmoetingsplaats