Toekomst

2019 en verder

De toekomst van de Schoolsportvereniging


12,5 jaar Schoolsportvereniging. Wat is er veel gerealiseerd waar we als Rotterdam Sportsupport en samenwerkende partijen trots op zijn. Met dit magazine vieren we het succes. Hoe we impact hebben op de Rotterdamse kinderen en hun ouders, het schoolleven, verbondenheid in de wijk en het versterken van de betrokken verenigingen.


Na 12,5 jaar is het niet alleen een mooi moment om terug, maar ook vooruit te kijken. Nog altijd is het doel: kinderen de mogelijkheid bieden om dichtbij huis structureel te sporten via een sportvereniging.

Met name de eerste 10 jaar hebben we ingezet op de groei van het aantal SSV’s en het bedienen van die wijken waar de sportparticipatie laag is en het percentage kinderen met overgewicht hoog. In deze sportarme wijken zorgden we ervoor dat wekelijks 3130 (in 2017) kinderen kunnen sporten. Met 25 Schoolsportverenigingen in het regulier onderwijs bedienen we 25 van de 40 Rotterdamse wijken. We werken samen met 63 verenigingen en bieden 27 verschillende sporten aan. De afgelopen jaren richtten we onze aandacht op de doorstroom van kinderen als lid naar de verenigingen. Zo stroomden er in 2017 1125 kinderen door naar verenigingen.


Kijken we naar de toekomst, dan moeten we naar de ontwikkeling van de Rotterdamse samenleving kijken en hoe sport en het concept van de Schoolsportvereniging hierbinnen passen. Waar we niet omheen kunnen zijn de nieuwe vormen van verenigen, nieuwe sporten en sportbehoeftes, grotere rollen van een vereniging in de maatschappij, andere invulling van vrijwilligerswerk en de invloed van de digitale wereld en armoedeproblematiek. We kunnen en willen onze ogen hier niet voor sluiten en spelen hier op in.

Bijvoorbeeld met multisport, waarbij de jongste kinderen (groep 2 en 3) verschillende sporten kunnen uitproberen. Zij zijn nog niet serieus met techniek bezig en hebben nog geen vaste sport gekozen. De nieuwe sportvorm multisport is dan de uitkomst. In Rotterdam zijn een paar aanbieders die dit verzorgen, maar Rotterdam Sportsupport moedigt meer verenigingen aan en begeleidt aanbieders die multisport willen opzetten.


En wat te denken van de razendsnelle ontwikkeling van Esports. Binnen het project bieden we al nieuwer aanbod aan zoals circus en freerunning. Maar ook Esports misstaat niet binnen de SSV. Rotterdam Sportsupport wil dit samen met verenigingen organiseren in combinatie met beweegmomenten.

Eén van de mooiste voorbeelden van hoe we blijven meegroeien met ontwikkelingen is door in te gaan op de vraag en behoeften uit de wijken. De sportregisseurs van het Sportbedrijf Rotterdam maken dit grotendeels inzichtelijk, maar ouders en scholen benaderen ons ook met hun wensen. Twee hockeyverenigingen (HC Delfshaven en HC Feijenoord) werden afgelopen vijf jaar mede door de SSV opgericht, op initiatief van ouders en andere enthousiastelingen. Wij luisteren naar wat Rotterdammers belangrijk vinden. Dat blijven we doen en daar zullen we ons ondersteuningsaanbod op blijven aanpassen.


Rotterdam Sportsupport is als projectorganisatie een aanjager, een initiator en draagt zorgt voor continuïteit en borging. Wij zetten ons in om de deelnemende verenigingen te versterken, onder meer door ze vitaal te houden en kwaliteit van trainingen te waarborgen. Dit blijft onze focus, zodat we ook de kinderen nog meer voorbereiden op hun eigen toekomst.


Waarom is de Schoolsportvereniging al jaren een succes? Niet alleen omdat het project in een grote behoefte voorziet, maar ook omdat het breed gedragen wordt. Door samenwerkende partijen zoals de scholen, de verenigingen, de welzijnspartijen, Lekker Fit! en het sportbedrijf, maar ook door de gemeente Rotterdam, het Jeugdfonds Sport en Cultuur en het NOC*NSF. Komende jaren zoeken we graag de samenwerking op met nog meer partijen, onder meer in de zorg en cultuur, waarmee we ook met andere domeinen en doelgroepen aan een gezond Rotterdam kunnen werken.


Door aan te haken op de Sportnota en ander gemeentelijk beleid, door vooral te blijven luisteren naar de Rotterdammers en durven mee te veranderen, blijven we er ook in de komende jaren voor zorgen dat dit mooie concept van grote waarde is voor de Rotterdamse jeugd en verenigingen. Wij geloven in de kracht van sport en de belangrijke rol in het samenbrengen van gezinnen en sportverenigingen, met het onderwijs (en de wijk) als vindplek. Wat leidt tot meer dan duurzaam bewegen en daarmee een vitale toekomst voor onze stad.

Speciaal Basisonderwijs Schoolsportvereniging

2,5 jaar ervaring met een SSV specifiek voor speciaal basisonderwijs


Een jongen met obesitas die 8 kilo eraf sportte en een verlegen kind met een laag zelfbeeld dat helemaal opbloeide en weer voor zichzelf durfde op te komen. De Schoolsportvereniging (SSV) is afgelopen jaren ook waardevol gebleken voor kinderen op het speciaal basisonderwijs (SBO). Via onder meer de Schoolsportvereniging is de sportparticipatie op CSBO Bergkristal van 20 naar 80 procent gestegen.


De SSV wil dat alle basisschoolkinderen kunnen sporten in hun wijk via de sportvereniging. Dus óók kinderen met een (leer)achterstand en/of gedragsproblemen, die speciaal basisonderwijs volgen. Om deze doelgroep ook de kans te bieden op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met sport dichtbij huis, werd in maart 2016 SSV Bergsingel opgestart. Het doel: door middel van sport bijdragen aan de ontwikkeling van het kind, zodat hij/zij in de thuisomgeving een betere aansluiting kan vinden bij een vereniging en school.

Gymleraar Patrick van Seeten van CSBO Bergkristal (in het Rotterdamse Liskwartier) zag het zitten om het SSV-concept mogelijk te maken op zijn school, waar veel minder kinderen dan gemiddeld aan sport deden. Ook Rotterdam Basketbal, een sportplusvereniging actief in Prins Alexander en Zuid die op maatschappelijk gebied heel actief is, wilde zich hiervoor inzetten. ‘Al in 2014 sloegen we de handen ineen met de vereniging en de directie van CSBO Bergkristal en werd het plan geschreven’, blikt SSV-projectleider Evelien Vonk terug. ‘Begin 2015 diende Rotterdam Basketbal het plan in voor de subsidieregeling Sportimpuls van ZonMw en in september van dat jaar werd dit gehonoreerd.’


Een nieuwe SSV was geboren. En deze kwam als geroepen. Toen de SSV in maart 2016 van start ging had de school 94 leerlingen. Zo’n 80 procent sportte nog niet. Dat is inmiddels, door onder meer het structurele aanbod via de SSV, wel anders: nu is 80 procent van de kinderen lid van een sportvereniging. Tussen maart 2016 en november 2017 deden 130 unieke kinderen mee aan clinics en 43 leerlingen zijn lid geworden van de SSV. Niet alleen konden ze deelnemen aan basketbal, maar ook aan dans (Got2Groove en Free to Move) en boksen (Van ’t Hof) en later aikido (Bushi Dojo).


‘We zijn erg trots op het resultaat’, zegt Evelien. ‘We hebben ervaren hoe waardevol de SSV kan zijn voor kinderen met een achterstand. We zagen de kinderen opbloeien.’ SSV-coördinator Simone Dekker was betrokken bij de opstart en zag dit ook gebeuren. ‘Bij basketbal kwam een jongen binnen, bijna onzichtbaar, en hij zei nooit iets. Na een halfjaar was dat compleet anders: hij wilde laten zien wat hij kon, sprak de kinderen aan die hij aanspeelde en werd mondiger in de klas en durfde meer voor zichzelf op te komen.’ Nog een voorbeeld is dat van een andere basketbal leerling. Simone: ‘Hij had obesitas. Toch ging hij basketballen en hij vond het fantastisch. Van zijn spaargeld kocht hij zelfs zijn eigen basketbal en zo vaak hij kan gaat hij nu de veldjes langs om te spelen. Hij is inmiddels 8 kilo kwijt en beweegt veel soepeler.’


Dankzij de subsidieregeling van ZonMw heeft de SSV Bergsingel twee jaar met succes kunnen draaien. De gelden liepen vorig jaar november af. Evelien: ‘We wisten van te voren dat het borgen van deze SSV een uitdaging zou zijn, helaas is dat vooralsnog nog niet gelukt en moest de SSV op deze school toen stoppen. Een nieuwe structurele financieringsvorm is tot nu toe niet mogelijk gebleken’.

SBO: hoe pak je het aan?

De organisatie van een Schoolsportvereniging in het speciaal basisonderwijs (SBO) vraagt een andere aanpak dan in het reguliere onderwijs, blijkt uit onze eigen ervaringen en de gesprekken met een gymdocent die al jaren werkzaam was in het speciaal onderwijs. Structuur, vastigheid en duidelijkheid zijn bijvoorbeeld belangrijke randvoorwaarden om sport en bewegen succesvol in te zetten in het speciaal basisonderwijs.

Om een kind voldoende aandacht te geven is het ook van belang dat de groepsgrootte beperkt blijft (6 tot 12 kinderen) en dat de coördinator van de Schoolsportvereniging aanwezig is tijdens het sporten. Wij hebben hier bewust voor gekozen zodat hij of zij kan optreden bij incidentjes en de trainer kan blijven focussen op de trainingen. Deze coördinator is ook het lokale aanspreekpunt voor kinderen, ouders, sportaanbieders en de scholen zelf.

Ook belangrijk: de sportkeuze. Wij hebben bijvoorbeeld in eerste instantie de sporten dansen, basketbal en boksen aangeboden. Sporten die voor zowel jongens als meisjes een natuurlijke aantrekkingskracht hebben en waarbij het samenspel centraal staat zonder dat er fysieke interactie of contact is.