Voorwoord

Evelien Vonk | Projectleider Schoolsportvereniging


Wow! met dit gevoel hebben we aan dit magazine gewerkt, dat in het teken staat van het 12,5 jarig jubileum van de Schoolsportvereniging. Met veel plezier hebben we verhalen en beelden uit het verleden en heden gebundeld. Verhalen van kinderen, ouders, verenigingen en scholen die je kippenvel bezorgen en/of een glimlach op je gezicht toveren. Ook nemen we je mee in het ontstaan van de schoolsportvereniging en hoe we toekomst voor ons zien.


Je leest inspirerende verhalen: van vrijwilligers die betrokken waren bij de start van het programma tot trainers die zich wekelijks vol overgave inzetten voor hun club en de locaties in de wijken en coördinatoren die kinderen en hun ouders enthousiast maken en helpen over de eerste drempels te stappen. Een grote dank gaat dan ook uit naar de trainers en de coördinatoren die de Schoolsportvereniging tot een succes maken.


We geven een kijkje in de keuken, hoe Rotterdam Sportsupport zich breed inzet voor dit programma. Mooi om te zien hoe niet alleen de collega's binnen het projectteam bevlogen zijn maar bijvoorbeeld ook de combinatiefunctionarissen, gebiedscoördinatoren en sportpedagogen zodat thema’s als ouderbetrokkenheid en een veilige sportvereniging breed gedragen worden.


Samen staan we sterker, ook dit laten we zien in het magazine. We zijn trots op de samenwerkingen in de stad die ervoor zorgen dat we 25 Schoolsportverenigingen van betekenis kunnen laten zijn. Zodat we de Rotterdamse jeugd in beweging brengen en plezier laten hebben, daar doen we het uiteindelijk voor!


Heel veel lees- en kijkplezier!