Scholen in beeld

Om de 25 reguliere Schoolsportverenigingen mogelijk te maken werken we met 71 scholen en hun coördinatoren of aanspreekpunten samen. Hieronder is een aantal scholen en coördinatoren uit de afgelopen 12,5 jaar uitgelicht.

Klik op de titel om het volledige artikel te lezen.


De volledige lijst met betrokken scholen vind je hier:

Openbare basisschool De Catamaran in Rotterdam-Zuid is sinds de start van Schoolsportvereniging Lombardijen in 2008 ‘SSV-hoofdschool’ van de wijk. Directeur Arina Rook en adjunct-directeur Bas van der Molen zagen hun kans schoon om deze taak op zich te nemen. ‘Om de SSV te laten groeien én om invloed in de wijk uit te kunnen oefenen.’

De Van Brienenoordschool sloot zich in januari 2018 aan bij Schoolsportvereniging Tuinenhoven in Rotterdam-IJsselmonde. Met deze sportieve zet hopen adjunct-directeur Ronnie Vincken en gymdocent Femke de Groot dat hun school het hart van de wijk wordt.

Mohamed Benziane, SSV-coördinator in Beverwaard, werkt in een multiculturele wijk met huishoudens die over het algemeen een lage sociaaleconomische status hebben. In het blad Lichamelijke Opvoeding vertelde hij over de (on)mogelijkheden hoe je kinderen aan het sporten kunt krijgen door samen te werken met partijen om de school.

Basisschool Over de Slinge trad in 2008 toe tot Schoolsportvereniging Pendrecht. In de vijf jaar erna vervijfvoudigde het aantal kinderen dat lid is van een club.

Geen Schoolsportvereniging kan bestaan zonder de inzet van SSV-coördinatoren in de verschillende wijken. Zij kennen als geen ander de lokale situaties. Volgens hen voorziet de Schoolsportvereniging in een grote behoefte.