Over Rotterdam Sportsupport

Rotterdam Sportsupport staat voor de kracht van sportverenigingen en hun bijdrage aan een beter Rotterdam. Wij gaan voor een stad waar iedereen sportief en maatschappelijk kan meedoen. Onze organisatie kent de lokale situaties en ondersteunt, stimuleert en faciliteert de Rotterdamse breedtesport met experts en toonaangevende programma’s.

Kijk voor meer informatie op
www.rotterdamsportsupport.nl

Colofon

Dit magazine is op 29 Juni 2018 uitgegeven door Rotterdam Sportsupport.
Kijk voor meer informatie op www.rotterdamsportsupport.nl

Redactie, samenstelling en opmaak: Wendy van der Wal, Lennert van Driel en Evelien Meun Vonk
Eindredactie: Wendy van der Wal
Chart en vormgeving: Celine van der Poel
Beelden: Kees Spruijt, Joost van der Vleuten e.a.

Dit magazine is tot stand gekomen met hulp van vele collega's, de scholen, verenigingen, kinderen en hun ouders. Heb je naar aanleiding van het lezen van de inhoud van deze uitgave vragen, mail dan naar: info@rotterdamsportsupport.nl