Wat zijn de belangrijkste learnings en succesfactoren na een jaar clubkadercoaching in Rotterdam?


Rotterdamse coördinator van clubkadercoaching, Ineke Kalkman, vertelt je er alles over.

Wat zijn de belangrijkste learnings en succesfactoren na een jaar clubkadercoaching in Rotterdam?


Rotterdamse coördinator van clubkadercoaching, Ineke Kalkman, vertelt je er alles over.

Een jaar clubkadercoaching in Rotterdam: hoe kijkt coördinator Ineke hierop terug?

Ik werk inmiddels tien jaar voor Rotterdam Sportsupport en ben vanuit mijn functie als pedagoog bij veel verschillende verenigingen geweest. Trainers doen enorm hun best maar zoals je eerder in dit magazine hebt kunnen lezen is 90% van de trainers bij een amateurvereniging niet opgeleid. Naast het aanleren van de sport aan de kinderen kan het ook best een uitdaging zijn om een groep in het gareel te houden. Daarnaast is de sportvereniging – in potentie – een vindplaats voor opgroei- en opvoed problemen. Sociaal-emotionele vaardigheden (en het gebrek eraan) en psychosociale problematieken worden juist in context van de sportvereniging op een andere manier zichtbaar. Zo komt er een hoop op deze (vrijwillige) trainers af.

Ik ben heel blij dat er de laatste jaren vanuit NOC*NSF en de sportbonden steeds meer oog is voor het aanleren van pedagogische en didactische vaardigheden van trainers, want als een trainer al een cursus heeft gevolgd is dit vaak alleen technisch georiënteerd en ik geloof erg in de combinatie van pedagogisch-didactisch-technisch. Sinds 2017 zijn er vanuit de nieuwe module trainersbegeleiding (coach de coach) 42 trainersbegeleiders opgeleid in Rotterdam. Dit zijn vrijwilligers die door ons zijn opgeleid om trainers op hun eigen club te voorzien van feedback en tips over het geven van sociaal veilige, plezierige en leerzame trainingen. Wij kregen veel goede feedback van clubs over deze module en werden daarom extra enthousiast over deze pilot met clubkadercoaches. Zij kunnen een goede fundering bouwen voor trainersbegeleiders bij de clubs. Na een jaar clubkadercoaching is het belangrijk om terug te kijken. Zo ben ik bijvoorbeeld erg trots dat er bij de twee volleybalverenigingen zes personen zijn opgestaan om de rol van trainersbegeleider op zich te nemen. In het kader van terugkijken delen we hieronder ook graag de belangrijkste learnings en succesfactoren met je!

Learning 1: selectie en randvoorwaarden

We hebben geleerd dat we in het vervolg bij het selecteren van clubs kritischer mogen zijn met het opstellen van randvoorwaarden om deel te nemen aan het clubkadercoaching traject.

Learning 2: zichtbaarheid

We hebben geleerd dat we wat betreft zichtbaarheid van de clubkadercoaches op de club meer één lijn mogen trekken. Hoe kunnen we in de toekomst zorgen voor zichtbaarheid?

Learning 3: uitgebreide(re) analyse op de club

Om de clubs de juiste ondersteuning te bieden kan een analyse helpen om te bepalen waar er naast de inzet van een clubkadercoach ook aan gewerkt kan worden. Deze onderwerpen kunnen dan door een verenigingsconsulent of pedagoog opgepakt worden zodat de clubkadercoach zich beter kan richten op de eigen werkzaamheden.

Succesfactor 1: combinatie pedagogisch - didactisch - technisch

Wij geloven dat deze drie termen niet zonder elkaar kunnen. Door deze combinatie kun je de juiste werkvormen aanbieden, passend bij de leeftijd waarbij aandacht is voor plezier, ontwikkeling, uitdaging en succesbeleving.

Succesfactor 2 - samenwerking met sportbonden

In de landelijke bijeenkomsten wordt tussen de clubkadercoaches en coördinatoren gediscussieerd over het creëren van de beste leeromgeving voor de jeugd en welke randvoorwaarden er nodig zijn.

Succesfactor 3 - clubkadercoach in dienst van Rotterdam Sportsupport vs. de clubs

In de pilot hebben we kunnen vergelijken hoe het is om de clubkadercoach in dienst te hebben bij Rotterdam Sportsupport en de clubkadercoach in dienst te hebben bij de club zelf. Beide varianten hebben succesfactoren, die je via de button hieronder kunt lezen.

Learning 1: selectie en randvoorwaarden We hebben geleerd dat we in het vervolg bij het selecteren van clubs kritischer mogen zijn met het opstellen van randvoorwaarden om deel te nemen aan het clubkadercoaching traject.

Learning 2: zichtbaarheid We hebben geleerd dat we wat betreft zichtbaarheid van de clubkadercoaches op de club meer één lijn mogen trekken. Hoe kunnen we in de toekomst zorgen voor zichtbaarheid?

Learning 3: uitgebreide(re) analyse bij de club Om de clubs de juiste ondersteuning te bieden kan een analyse helpen om te bepalen waar er naast de inzet van een clubkadercoach ook aan gewerkt kan worden. Deze onderwerpen kunnen dan door een verenigingsconsulent of pedagoog opgepakt worden zodat de clubkadercoach zich beter kan richten op de eigen werkzaamheden.

Succesfactor 1: combinatie pedagogisch - didactisch - technisch Wij geloven dat deze drie termen niet zonder elkaar kunnen. Door deze combinatie kun je de juiste werkvormen aanbieden, passend bij de leeftijd waarbij aandacht is voor plezier, ontwikkeling, uitdaging en succesbeleving.

Succesfactor 2 - samenwerking met sportbonden In de landelijke bijeenkomsten wordt tussen de clubkadercoaches en coördinatoren gediscussieerd over het creëren van de beste leeromgeving voor de jeugd en welke randvoorwaarden er nodig zijn.

Succesfactor 3 - clubkadercoach in dienst van Rotterdam Sportsupport vs. de clubs In de pilot hebben we kunnen vergelijken hoe het is om de clubkadercoach in dienst te hebben bij Rotterdam Sportsupport en de clubkadercoach in dienst te hebben bij de club zelf. Beide varianten hebben succesfactoren, die je via de button hieronder kunt lezen.

De pilot clubkadercoaching liep in principe tot en met juni 2020, maar door de coronacrisis lag een groot deel van de werkzaamheden van de clubkadercoaches stil. Momenteel is de pilot in Rotterdam met drie maanden na de zomervakantie verlengd zodat de clubkadercoaches het stuk borging goed kunnen afronden bij de clubs. Of en hoe de rol van clubkadercoach in Rotterdam verder doorgang krijgt, zijn we over in gesprek met de gemeente. Rotterdam Sportsupport doet haar uiterste best om dit voor te kunen zetten. Wil je meer weten over de landelijke ervaringen uit deze pilot? Luister dan de podcast over clubkadercoaching of lees het artikel over de landelijke ervaringen die opgehaald zijn in verschillende focusgroepen.

Rotterdam Sportsupport - kampioen in verenigen!

Wij gaan en staan voor verenigd sporten. Sportverenigingen zijn de onovertroffen kampioen in het in beweging krijgen én houden van Rotterdammers. Samen met de 346 Rotterdamse verenigingen zorgen we ervoor dat iedereen sportief en maatschappelijk kan meedoen. Wij stellen clubs in staat om, nu én in de toekomst, het verschil te maken voor Rotterdammers. Wij kennen de lokale situaties en ondersteunen, stimuleren en faciliteren de Rotterdamse breedtesport met experts en toonaangevende programma’s.