De toekomst van clubkadercoaching binnen de clubs


Trainersvisie en bingo twee uitersten? Niet bij turnvereniging TENACO. Daar werden ouders en sporters betrokken bij de trainersvisie door een gezellige en goed bezochte bingo.

De toekomst van clubkadercoaching binnen de clubs


Trainersvisie en bingo twee uitersten? Niet bij turnvereniging TENACO. Daar werden ouders en sporters betrokken bij de trainersvisie door een gezellige en goed bezochte bingo.

Bingo en trainersvisie twee uitersten? Niet bij turnvereniging TENACO!

De relatie met het kader is inmiddels opgebouwd, de behoeften zijn opgehaald en de trainersbegeleiding is in gang gezet. Vaak is dit het punt dat het bestuur de waarde gaat inzien van clubkadercoaching binnen de vereniging. Op dat moment is het belangrijk om met de club in gesprek te gaan over de toekomst. Op welke manier kan clubkadercoaching een vast onderdeel worden van de club? En hoe zien we dat voor ons? Voor de continuïteit is het belangrijk dat clubkadercoaching wordt opgenomen in het beleid. Een stukje bestuursondersteuning op dit thema hoort dus ook bij de rol als clubkadercoach.

Bij TENACO bleek uit gesprekken met trainers en bestuursleden dat er nog weinig op papier stond wat betreft beleid en trainersvisie. Clubkadercoach turnen Maaike: 'voor nieuwe trainers is het fijn om houvast te hebben aan een trainersvisie van een club. Het geeft richting. Wat verwachten ze precies van mij? Hoe draag ik de clubcultuur uit? Maar ook voor de continuiteit van de lessen is het goed om een trainersvisie te hebben. Het zorgt ervoor dat de kinderen die bij verschillende trainers trainen aan het eind van het jaar een vergelijkbaar programma hebben doorlopen.' Het bestuur vond het belangrijk om hiermee aan de slag te gaan, maar door drukke agenda's vonden ze het een hele opgave.

Samen werden we het erover eens dat die visie gemaakt moet worden met de mensen die elke week trouw naar de club komen om te sporten: de sporters en hun ouders. En natuurlijk de trainers die elke week weer met veel passie hun lessen geven. Toch achtte het bestuur de kans klein dat er veel mensen bereid waren mee te denken over visie: 'als we een ALV houden komt er ook vrijwel nooit iemand opdagen' was een veelgehoorde uitspraak. Clubkadercoach Maaike is toen samen met een verenigingsondersteuner vanuit Rotterdam Sportsupport in gesprek gegaan met het bestuur. En wat bleek tussen neus en lippen door: TENACO had een oude clubactiviteit die altijd reuze populair was en nu al een hele tijd niet meer was georganiseerd: bingo. En waarom niet gewoon het ophalen van input voor de (trainers)visie combineren met een bingo?

"Ik vond het echt heel fijn om te zien dat 23 van de 28 deelnemers wel eens een vrijwilligerstaak zouden willen doen. Als bestuur is het vaak lastig om ouders te vinden voor vrijwilligerstaken. Maar het is een flinke opsteker dat als we dat op de juiste manier aanpakken er genoeg ouders zijn die wat willen doen."

Nieuwe energie om over de toekomst van de vereniging na te denken

Zo gezegd, zo gedaan. Een grote succesfactor van dit verhaal is dat de trainers zelf ook heel erg achter de bingo stonden en dit uitdroegen. Zij hebben de bingo flink gepromoot tijdens en rondom de lessen en mede door die inzet was er een enorm goede opkomst: maar liefst 60 kinderen en ouders kwamen bingoën (met een totaal van ongeveer 120 leden bij TENACO). Het programma van de avond was zo ingericht dat de bingo de hoofdactiviteit was en dat er tussendoor in kleine rondes tijd was om visie op te halen in tijdsblokken van maximaal 20 minuten. Er werd begonnen met een leuke quiz om TENACO te leren kennen en om alvast wat inzichten op te kunnen halen. Wat vinden de kinderen en ouders belangrijker bij TENACO: plezier of prestatie? En welke ouder zou er wel eens een vrijwilligerstaak op zich willen nemen? Bestuurslid Karin: 'ik vond het echt heel fijn om te zien dat 23 van de 28 deelnemers wel eens een vrijwilligerstaak zou willen doen. Als bestuur is het vaak lastig om ouders te vinden voor vrijwilligerstaken. Maar het is een flinke opsteker dat als we dat op de juiste manier aanpakken er genoeg ouders zijn die wat willen doen.'

Tussen de rondes bingo door werden er twee tools ingezet: de klaagmuur en de jubelmuur. In eerste instantie werd gevraagd om post-its op de klaagmuur te plakken: wat gaat er nog niet zo goed bij TENACO? En daaraan mocht dan een concrete tip gekoppeld worden waar TENACO weer mee aan de slag kan. De volgende ronde was het tijd voor de jubelmuur. Wat gaat er écht heel goed bij TENACO? Wat is er uniek aan de vereniging? Waar het bestuur van tevoren nog een beetje bang was dat de ouders meer het idee zouden hebben 'gelokt' te zijn met een bingo en uiteindelijk meer met visie bezig zouden zijn, gebeurde gelukkig helemaal niet. Ouders en kinderen waren erg enthousiast en ze waren blij dat ze hun mening konden geven en mee konden denken over de toekomst van TENACO. Clubkadercoach Maaike achteraf over de bijeenkomst: 'niet alleen voor de invulling van de trainersvisie had de bingo positieve impact. Het gaf ook de bestuurs- en trainersgroep weer veel energie om over de toekomst van TENACO na te denken.'

Tekenen wat er zo leuk is aan TENACO

Met deze bingo probeerden we zowel de ouders als de kinderen zoveel mogelijk te betrekken bij de (trainers)visie van de club. Met de opdracht van de jubelmuur konden de kinderen natuurlijk goed meedenken. Ze waren dan ook fanatiek post-its aan het plakken. Ze vonden turnen vooral leuk en gezellig en ze gaven aan dat ze het zo leuk vinden dat de ouders één keer per maand mogen komen kijken. Tijdens de opdracht van de klaagmuur kregen de kinderen een tekenvel waarop zij mochten tekenen wat er nou zo leuk is aan TENACO. Zo konden de ouders rustig nadenken over de punten die beter kunnen bij TENACO en daar tips aan koppelen. De kinderen maakten ondertussen prachtige tekeningen waar ze hele verhalen bij konden vertellen. Zoals een meisje dat zichzelf samen met een ander meisje op de balk tekende. Zij vond het turnen hartstikke leuk, maar vond het vooral ook superleuk dat ze dat samen met haar vriendinnetjes kon doen. Mooi om ook de waarden van de kinderen op te halen en mee te nemen in het nieuwe trainersbeleid en de nieuwe visie.

CLUBKADERCOAH TURNEN MAAIKE


“Niet alleen voor de invulling van de trainersvisie had de bingo positieve impact. Het gaf ook de bestuurs- en trainersgroep weer veel energie om over de toekomst van TENACO na te denken.”

Veel input opgehaald als basis voor vervolg

Aan het eind van de bijeenkomst werd gevraagd welke ouders er graag verder mee zouden willen denken en op de intekenlijst schreven zich daar al meteen zes ouders voor in. Vervolg is nu een creatieve sessie met alle trainers, bestuur en betrokken ouders om met deze input verder vorm te gaan geven aan het (trainers)beleid. De bingo was dus een mooie start om met zijn allen aan de slag te gaan om de vereniging naar een hoger plan te tillen en alle aanwezigen te laten zien dat we het 'samen' doen. In het nieuwe beleid wordt ook meteen de rol van de clubkadercoach meegenomen. Op die manier wordt de rol van de clubkadercoach ingebed en verankerd in het beleid en blijft het 'heel normaal' dat trainers worden begeleid en zichzelf willen ontwikkelen.